Debreceni Református Egyházmegye

A Hirdesd az Igét! Reformátori alapok programsorozat részeként lelkésztalálkozót szervezett a Debreceni Református Egyházmegye és a Tiszántúli Református Egyházkerület 2017. február 20-21-én  Beregdarócon. A találkozón negyven lelkipásztor vett részt, a másfél nap beszélgetéssel telt, és istentiszteleti közösséggel zárult.

A Hirdesd az Igét! Reformátori alapok programsorozat debreceni presbiteri találkozójára került sor 2017. február 4-én a Széchenyi-kerti Református Egyházközségben.

Március 22-én a Debrecen-Füredi úti református templom adott otthont a Hirdesd az Igét! program keretein belül megrendezett nagyheti lelkésztestületi ülésnek, amelyen több mint ötvenen vettek részt. A közös gondolkodás és istentisztelet áhítatos hangulatban telt, a lelkipásztor testvérek együtt készültek a húsvétra.

 „A hiteles presbiter” címmel presbiteri találkozót tartottak a Hirdesd az Igét! programsorozat debreceni állomásaként 2016. március 6-án  15 órától a Debrecen Mester Utcai Református Egyházközségben.

Hitoktatás és gyülekezet lelkipásztori szemmel

 2016. március 5-én szombaton délután a Debreceni Egyházmegyében a „Hirdesd az Igét!” program keretében hitoktatók és lelkipásztorok találkoztunk, hogy a hitoktatás és a gyülekezeti élet kapcsolódási pontjait megtaláljuk, beszélgessünk erről a szolgálatról, mely az elmúlt évek során előtérbe került a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás miatt. 

A Hirdesd az Igét a fiatalok nyelvén! program novemberben zajlik a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegyében. A program egyik fontos állomásaként került megrendezésre a  Szabolcs-Beregi lelkészek találkozója Debrecenben, a  Református Kollégiumban , Keresztség, konfirmáció – a hitre jutás állomásai címmel  2015. november 9-10-én. A találkozón 14 lelkipásztor vett részt, s a beszélgetés középpontjában a keresztség sákramentumának teológiája és gyakorlata állt.