Bihari Református Egyházmegye

Generációk közti találkozó Biharkeresztesen

„Most pedig írjátok le ezt az éneket! Tanítsd meg rá Izrael fiait, add a szájukba, mert ez az ének lesz a tanúm Izrael fiaival szemben.” (5Móz 31, 19)

A történeteket nemzedékről nemzedékre mesélő közösségek gyökere mélyen van a múltban, így messzire látnak előre, a jövőbe. Az elmúlt évszázad magyar egyháztörténete nem hagyott időt a mesélésre. Most jött el az ideje, hogy a különböző egyházképek, melyek a változatos egyházi szocializáció következményei, összeálljanak egy képpé. Ez a kép mozaikos marad, mégis mutatja jelenünket.

alt

A találkozó Nagy Zsolt esperes úr áhítatával kezdődött, aki a Krisztus- himnusz üzenetén keresztül mutatott rá advent csodájára: az önmagát megüresítő Isten hozzánk hajolt Fiában.

 alt 

A Generációk közti találkozón négy generáció bizonyságtételét hallhattuk.

A középkorú lelkészekről Lázár Péterné bizonyságtételén keresztül kaphattunk képet, aki húsz éve a Hencidai gyülekezet lelkipásztora. Elhívásának hitelességét negyven éves szolgálatának hűsége igazolta számunkra.

A fiatalokat Mihucz Márton 21 éves diák, a Berettyó- Szentmártoni gyülekezet tagja képviselte, aki bizonyságtételében kiemelte, hogy nagyon hálás a szüleitől és lelkészeitől kapott lelki örökségért, s ha lesz gyermeke, ő is szeretné a református egyházban neveltetni.

 alt 

A közép korosztályt Semlyényi Lajos, Biharkeresztesi gyülekezeti tag, presbiter képviselte, aki lelki élményeinek történetére fűzte fel mondandóját. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a hitoktatás, mely gyermekkorban ülteti el a hit alapismereteit a gyermekek szívében.

A szép korúakat Nagy Józsefné Juci néni, Berettyó- Szentmártoni gyülekezeti tag képviselte, aki elsorolta családjának történetét, s vallott Istenbe vetett bizalmáról, tanított és biztatott minket.

A program csoportos beszélgetéssel folytatódott, ahol hat kiscsoportban beszélgettünk arról, hogy ki volt ránk a hitéletünk során nagy hatással, és mi mit adnánk át az utánunk következő nemzedéknek. Megállapítottuk, hogy nekünk kell kapcsolódnunk a fiatalabb nemzedékhez, elsajátítanunk a nyelvüket, a kommunikációs csatornák használatát, hogy így tudjuk gyermekeink, unokáink felé közvetíteni Isten örök, de mindenkor tolmácsolásra váró üzenetét.

 alt 

A nagyon finom és bőséges ebéd után dr. Gonda László előadása következett, aki John Mott életrajzán keresztül tanított minket arra, hogy milyen széleskörű lehet egy Krisztusnak odaszánt élet hatósugara. Mott kapcsolatot épített az egyetemisták korosztályán belül, majd egy új küldetést kapva, kontinensek keresztényei közt vált híddá, közvetítővé. Jelentős a magyarországi hatása is a 20. századi teológiára. Jézus Krisztus úr – közvetítette életének odaszánásával. Krisztus uralma úgy jelenik meg ebben a világban, hogy az egyes emberek életén veszi át az uralmat.

 alt 

A nap dr. Fekete Károly püspök úr előadásával ért véget, aki Krisztus királyi uralmáról szólva lefektette a Krisztusba vetett hit alapjait, annak a kompromisszumot nem ismerő hitnek, mely nem osztozik társuralkodókkal, sem egyházias, sem világias bálványokkal. Püspök úr minden tekintetben körbejárta korunk vallásosságának szinkretizmusra hajlamos vonásait, a „maguk módján vallásosak” tanítására.

Köszönjük a vendéglátó gyülekezet szeretetét, gondoskodását!

A Bihari napok programsorozat 2017. január 9-10-én folytatódik a lelkészekkel való találkozással.

 alt 

Tóth-Mihala Veronika

Fotók: Barcza János