Bihari Református Egyházmegye

„Isten hatalmának érvényesülése Krisztusban a világ fölött” – folytatódik a Hirdesd az Igét!

alt

Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek; és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket.” (1Móz 26,18).

alt

A kutak helyét megőrizte az emlékezet. A vizek forrását azonban betömték, több réteg föld került a kutakba. Aki visszaemlékezett a kutak helyére, tudta, hol kell élő víz után kutatni. Mi is ismerjük ezeket a forrásokat. Amikor Fekete Károly összeállította a három témakört a Reformátori alapok kiválasztásánál, az élő vizet adó kutak helyeire mutatott:

Az egész világ Krisztus uralma alatt áll – Krisztokrácia

Életünk Isten színe előtt zajlik – Coram Deo

A Szentírás belső bizonyságtétele - Scriptura sacra sui ipsius interpres

alt

A Komádi gyülekezet templomából indult útjára a Reformátori alapok rendezvénysorozat úrvacsorás istentisztelettel. Fekete Károly püspök a János evangéliumát magyarázva hirdette Isten igéjét. Amikor Jézus a tanítványainak azt a küldetést szánja, hogy váljanak a világban irányt mutató közösséggé, az Atyához így imádkozik: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” (Jn 17, 15) Nem mond le Jézus a világról, hanem kissebségben lévő egyházán keresztül van jelen, a Teremtő Atya gondviselő szeretetének jeleként.

alt

Kovács Krisztián „A Magyarországi egyház helyzete a rendszerváltás után” című előadásában az egyháztagok és presbiterek felelősségvállalását, és gyülekezetszervező feladatok tudatos felvállalását hangsúlyozta, egy olyan megváltozott társadalmi helyzetben, mely az egyházak szerepvállalásának újradefiniálását teszi szükségessé. Az újraértelmezéshez az őszinteségen keresztül vezet az út: „Próbáljunk meg ebben az oly sokat szenvedett térségben végre megszabadulni nemcsak a hazugságtól, de az igazságtól való félelmünktől is. Nézzünk végre szembe nyíltan és higgadtan önmagunkkal, múltunkkal, jelenünkkel és jövőnkkel. Kétértelműségünkből csak akkor lábalunk ki, ha ezeket az időket megértjük." 
(Václav Havel, Az igazság megszabadít a félelemtől, Salzburgi Ünnepi Játékok, 1990. július 26.)

alt

A találkozó beszélgetéssel zárult, ahol a gyülekezeti delegációk beszámolhattak gyülekezetük helyzetéről, missziói céljairól, kudarcaikról, örömeikről.

alt

Folytatjuk november 26-án a Generációk közti párbeszéddel, mely a személyes életutak feldolgozásán keresztül kíván az egyháztagok egyházképe között közvetíteni, nemzedékeket, egyháztörténeti korszakokat áthidalva.

Tóth-Mihala Veronika

Fotó: Barcza János