Bihari Református Egyházmegye

Hirdesd az Igét! a szívek templomában

A Hirdesd az Igét!  megérkezett a szívek templomába. Szívemet égő áldozatul néked adom Uram – olvasható a Kálvini mondat a szentmártoni templom kupolájában. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket – figyelmezteti a szószék felirata az igehallgatót. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent – hangzott fel a prédikációban. De valójában nem ezért a szívek temploma számomra a szentmártoni templom, csak észrevettem, valami észrevetette velem ezen az istentiszteleten, hogy ez itt most a szívek temploma. Azt hiszem, Krisztián orgonajátéka, azt gondolom, a Lutheri énekelt Credo, a gyermekkar, a lelkészek kórusa, a gyülekezet tiszta csengésű éneke, azt hiszem az úrvacsora alatti mosolyok juttatták ezt eszembe, azt gondolom a szívek, a szívek miatt lehetett, a nyitott szívek miatt.

alt

A délelőtt Nagy Zsolt esperes úr áhítatával indult a Diószegi Kis István református Általános Iskolában, esperes úr az Isten dicséretének a Zsoltárokból megelevenedő élénkségét, az évszázadokon átívelő emberi örvendezés hangját szólaltatta meg közöttünk.

 alt 

Dr. Fekete Károly püspök „A hiteles gyülekezeti tag és presbiter” című előadásában arra bíztatta a jelenlévő bihari egyháztagokat, hogy merjék beélni azt a teret, amely rendelkezésükre áll, és használják ki mind az időt, akár alkalmasnak tűnik, akár alkalmatlannak, hogy megszólítsák környezetüket, és behívják őket az anyaszentegyházba.

 alt 

A kiscsoportos beszélgetés öt csoportban zajlott, a jelenlévők meséltek gyülekezeteikről, elmesélték örömeiket, kifejezték igényüket, hogy még több ilyen találkozást szeretnének.

 alt 

Az istentiszteletre Berettyó-Szentmártonban került sor, a lutheri liturgiában 10 lelkipásztor szolgált együtt püspök úrral, valamint gyermekek és lelkipásztorokból álló kórus szólaltatta meg a 17. 18. századi énekeket. Mindezt dr. Kovács Krisztián lelkipásztor vezetésével valósítottuk meg, akinek egy régi álma vált így valóra: egy pillanatra a lipcsei Thomas- Kirche soraiban érezhettük magunkat.

 alt 

Dr. Fekete Károly püspök úr Jakab leveléből választotta igehirdetésének alapigéjét: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. A tékozló fiú történtének az egyik pillanatát emelte az igemagyarázatba püspök úr: amint az atya is megrövidítette a hazatérő fiúnak az utat azzal, hogy elébe futott, úgy rövidíti le Isten is a köztünk lévő távolságot minket megelőző szeretetével.

 alt 

A Hirdesd az Igét! logójának is új értelme lett számomra ezen a napon, a szívbe ejtett igemag szintén szív alakú – Isten szeretete ragyog az Isten igéjén át.

 alt 

Tóth-Mihala Veronika

Fotók: Barcza János

Az összefoglaló videót itt tekinthetik meg: