Debreceni Református Egyházmegye

Milyen a hiteles presbiter?

Számomra megtiszteltetés, hogy a református egyházhoz tartozhatok. Az egyházunk kincsének, az evangéliumnak hallgatója és hirdetője vagyok, és ez életem középpontja, ez irányítja figyelmemet, szervezi napjaimat. Mégis akadnak olyan napok, amikor eltévedek. Elveszítem a szolgálat örömét, elfelejtkezem, miért is indultam útnak, hová is tartok. Ekkor jó, ha visszatérek a kiindulási pontra, ha újrafogalmazom, felfedezem életem célját testvéreim bizonyságtételének tükrében. Erre kínált lehetőséget ez a nap, erre kínálnak lehetőséget az elkészített találkozások lelkipásztoroknak és presbitereknek egyaránt.

alt

Vad Zsigmond esperes úr nyitóáhítatában a Zsoltárok könyvének 100. részéből választotta igehirdetésének alapigéjét: „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé.” A keresztyén élet középpontja az örömteljes szolgálat, melyet Krisztus Lelke által szabadon és derűsen végez egyháza.

Fekete Károly püspök „Hiteles presbiter” című előadásban a presbiteri szolgálatban történő elköteleződés lépcsőfokait mutatta meg, melynek során a presbiter gazdája, felelős irányítója, és felügyelője lesz a gyülekezet lelki életének, és a lelki élet kereteit, a gyülekezeti infrastruktúrát.

 alt 

Az előadás után négy bizonyságtételt hallgattunk meg presbiterek előadásában, akik elhívatásukról, szolgálati területeikről és gyülekezeteikben a fiatal családokat megszólító misszióról mutattak a Debrecen- Nagytemplomi, a Kokadi, a Debrecen-Kossuth utcai és vendéglátó Mester utcai gyülekezetről egy pillanatfelvételt.

A kiscsoportos beszélgetésre szánt idő újfent kevésnek bizonyult, a magas részvételi szám (150 fő) kissé szétfeszítette az öt kiscsoport kereteit, de megint jó volt egymással ismerkedni, hallani más gyülekezetek életéről, küzdelmeiről és a gyülekezeti élet gyümölcseiről.

 alt 

Vincze András lelkipásztor, a helyi gyülekezet vezetője zárszavában hangsúlyozta, hogy a hiteles  gyülekezeti vezetés törekszik a korosztályok mindegyikének megszólítására. A gyülekezet nagycsaládjában helye van az újszülötteknek és az aggastyánoknak egyaránt.

 alt 

A találkozót egy jó hangulatú közös vacsora zárta, melyet sajnos nem mindenki élvezhetett, mert elhúzódott a program, legközelebb igyekszünk tartani az időpontokat, pontosan kezdeni és zárni, hogy a távolabbról érkezőket se terheljük meg a késői hazaindulással.

Találkozunk Újlétán 2016. április 3 –án délután 15 órakor a Hirdesd az Igét a fiatal családoknak! rendezvénysorozat következő állomásaként.

Tóth-Mihala Veronika

Fotók: Barcza János

Az eseményről készült összefoglaló videót itt tekinthető meg:

 

15:00 - 15:30: nyitóáhítat

– Vad Zsigmond esperes

15.30–16.00: A hiteles presbiter

– Dr. Fekete Károly püspök

16.00–16.30: Presbiterként szolgálok

– beszámolók a presbiteri szolgálat területeiről

16.30–16.40: szünet

16.40–17.40: kiscsoportos beszélgetés

17.40–18.00: zárszó

– Vincze András lelkipásztor

18.00–19.00: szeretetvendégség