Debreceni Református Egyházmegye

A hitoktatás gyümölcsei a gyülekezet életében

 

alt

Tóth-Mihala Veronika nyitó áhítata után Dr. Fekete Károly püspök úr tartott előadást, melyben mind az elméleti, mind a gyakorlati szempontok szerepet kaptak. Szólt arról, hogy a hitoktatók jelenléte a gyülekezetek életében segít abban, hogy kitörjünk a lelkész centrikus gondolkozásból, ugyanakkor megerősíti a munkatársi közösséget. Az a fontos gondolat is elhangzott, hogy a hitoktató nevelői szemlélete kihat a gyülekezet életére, segít az egymáshoz közeledés és megértés tiszteletében. A monológikus megnyilvánulás helyett a dialógusra teszi a hangsúlyt.

A gyakorlati szempontok között elhangzott, hogy a nemzedékek találkozása a gyülekezetben mindenki számára hasznos: az időseknek derűt hoz, a fiataloknak az együtt rezdülés örömét.

alt

A gyülekezet az a hely, ahol a „hitet el lehet kapni”.

A Püspök úr előadását két beszámoló követte. Mind lelkész, mind hitoktató szempontból megközelítettük a fontos témát. Elhangzott, hogy a hitoktatás kapcsolódási pont lehet gyülekezet és hittanosok, szülők, családok között, de kapcsolat építésére ad lehetőséget gyülekezet és az iskolák között is. Gyakorlati, működő példák is elhangzottak, amelyek azt támasztották alá, hogy vannak, lehetnek valós eredményei a hitoktatásnak a gyülekezetek számára. Átgondoltuk a társadalmi helyzetet is, amelyben szolgálunk, azaz szembe néztünk a nehézségekkel is.

alt
 

Végül kiscsoportokban folytattuk a munkát, ahol mindenkinek volt lehetősége elmondani, hogy miért is vállalta és vállalja ezt a szolgálatot, milyen örömök és milyen kihívások érik.

A végső kicsengése a napnak: teremnek a gyümölcsök, jóllehet nem mi diktáljuk a tempót, s nagy igazság, hogy nem mindig az szüretel, aki ültetett és gondozott. De nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy munkánkat becsülettel elvégezzük, s hittel átéljük, a növekedést az Isten adja!

Bukáné Zakar Zsuzsanna

Fotók: Barcza János