Nyírségi Református Egyházmegye

Református gyógyítók találkozója

„Az egoizmus semleges fogalom. Realizálódik benne az ember számára oly fontos önvédelmi ösztön. (…) De ha az egoizmust önmagára hagyjuk, az embert erős kelepcébe, a magány csapdájába zárja. Akivel ilyen történik, vagy szörnyeteggé válik, aki mániásan és automatikusan fogyaszt, amitől azonban már a legkisebb kielégülést sem kapja meg, vagy megbetegszik.”  (Ulickaja, Örökbecsű limlom, Magvető, 255.) A Krisztuskövetők közössége gyógyító közösség. A magány okozta betegségektől óv a gyülekezetbe tatozás, amely az emberi kapcsolatok sokféleségét, és az Istennel való közösség mélymagányt oldó hatását teszi elérhetővé.

alt

Dr. Fekete Károly püspök nyitóáhítatában az imádság és megdicsőülés hegyéről alászálló Krisztust, mint gyógyítót és tanítót mutatta fel nekünk. Krisztus nem marad a hegyen, nem marad az égben, hanem eljön betegségeink, erőtlenségeink terébe, jelen van ma is életünkben, hangzott az üzenet.

alt

Dr. Adorján Gusztáv főgondnok köszöntőjében arról beszélt, hogy fontosnak tartja az összetartozás élményének megélését, és azt a megerősítést, amelyet a hitélet nyújt az orvosoknak saját élethelyzeteikben. A főgondnok megvallotta, hogy ő is gyakran zsoltárt énekelve indul meg nehéz műtétek kihívásai elé.

alt

Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója „Az orvos, mint lelkipásztor” című előadásában a gyógyítók hitéletére, spirituális töltekezésére, az irgalmasság lelkületének gyógyító, öngyógyító hatásaira, és a közösség, mint munkatársi, imádkozó közösség megtartó erejére hívta fel a figyelmünket.

alt

Dr. Gaál Sándor esperes evangéliumi ízű „A lelkipásztor, mit orvos” című előadásában az Ige gyógyító erejének megtapasztalásáról tett  bizonyságot. Ahol Isten igéjét hirdetik és élik, abban az egyházban van gyógyulás.

alt

Kapcsolódó galéria:

 

Gál Judit kórházlelkész „A kórházlelkészi szolgálat, mint kapcsolat” című előadásban arról a spirituális kapcsolatteremtési lehetőségről beszélt, amelyet a betegség élethelyzete kínál mindannyiunknak. Judit nem csak beszélt erről a hídról, melyet a betegség krízise épít ki a menny és föld között, hanem meg is élhettük előadása közben ezt a kapcsolatot.

A találkozó olyan hozzászólásokkal ért véget, melyek egy-egy bizonyságát adták Isten minket gyógyító szeretetének jelenlétét.

Tóth-Mihala Veronika

Fotók: Barcza János

Az alkalomról készült videót itt tekinthetik meg: