Csongrádi Református Egyházmegye

Isten szolgálatában

„Ahol tisztán hirdetik és hallgatják Isten igéjét, ahol a sákramentumokat Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, ott minden kétséget kizáróan lennie kell Isten valamiféle egyházának; ígérete ugyanis nem csal meg: ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, én közöttük vagyok.” (Kálvin, Institutio 4.1.9.)

alt

Megtapasztaltuk Isten jelenlétét ezen az alkalmon is, hiszen megszólalt közöttünk az Ige a kapernaumi százados szolgájának történetén keresztül. Dr. Fekete Károly püspök igehirdetésében arra hívta fel a figyelmünket, hogy az Ige többszörös tükröt tart elénk. Megláthatjuk ebben a bibliai történetben, miként látják a kapernaumi századost az őt körülvevők, a környezete, miként látja ő, önmagát, és miként látja őt Jézus. Ebből a három fókuszból áll össze az egészséges énkép, melynek egy életen át alakulnia kell az Ige tükrében.

A presbiteri szolgálat végzésében is a folyamatosan szükséges az éberség, a gyülekezet építésben való aktív részvétel. Az a presbiter, aki bevonódik a gyülekezet vezetésének felelősségébe, más szemmel nézi az egyházközség körüli feladatokat, a gyülekezet sorsáról hozott döntéseket.

alt

(Kapcsolódó galéria)

A presbiteri beszámolókból megtudhattuk, miként küzdenek elkötelezett presbitereink, gyülekezeti tagjaink a reformátusság megmaradásáért a különböző életkörülmények között.

A kiscsoportos beszélgetés alkalmával hallhattunk elhívás történeteket, és megosztottuk egymással tapasztalatainkat, nehézségeinket, örömeinket.

A találkozó zárszavában Juhász András esperes úr kiemelte, hogy legyünk elégedettek azokkal az eredményekkel, melyeket az Úr áldásaként kaptunk az elmúlt években. Beszámolt arról, hogy míg sok területen csökkent a reformátusság száma az elmúlt években, addig Csongrád Egyházmegye reformátussága megmaradt, és reménységeink szerint erősödik és növekszik a jövőben.

Tóth-Mihala Veronika

Fotók: Barcza János