Nagykunsági Református Egyházmegye

Hirdesd az Igét!- Presbiteri találkozó

Körben ülünk Berekfürdőn a harmadik emeleti teremben. Asztal van közöttünk,  - mert írni is fogunk - , de az első tíz percben mégis megszűnik a távolság. A bemutatkozó körben időzünk másfél órát. Ki honnan jött, és mit hozott most a saját gyülekezetéből magával – hangzott az első körkérdés. A beszélgetésben nyitott tekintetű, tenni akaró szolgatársak terveiről, elkötelezettségeiről, gondjairól hallunk. Személyes gondjukként beszélnek gyülekezetiek gondjairól. Igazi gondnokok.

Az utána következő négy körkérdésre mindenki írásban válaszolt, egy-egy fontosabb szóval, kifejezéssel. A négy kérdés így hangzott: 1. Milyen az ideális presbiter?

2. Milyen az ideális lelkipásztor?  3. Mik a személyes céljai saját gyülekezetének építésében?

4. Milyen témákat éreznek sürgetőnek a gyülekezeti felnőttképzés presbitereket is érintő anyagában?

Ideális lelkipásztor, vagy ideális presbiter nincsen. Csak az lehetséges, hogy a lelkipásztor és presbiter ideálisan tud együttműködni, mert szeretik és kölcsönösen tisztelik egymást, és mert közösek a céljaik.

Érdemes ezekről a kérdésekről beszélgetni, ha azt szeretnénk, hogy a gyülekezet közösségének vezetői jó mintát éljenek a gyülekezet egész közössége elé.

Ez a beszélgetés nagyon jól sikerült, egyetlen hibája az volt, hogy túl hamar lejárt a közös idő, pedig még lett volna miről beszélgetni.

Tóth- Mihala Veronika

A kérdések és a válaszok:

Ideális Lelkipásztor jellemzői

Ideális presbiter jellemzői

Személyes céljaim saját gyülekezetem építésében

Presbitertalálkozók javasolt témái

 

 

 

 

juhok aklának ajtajában áll

Krisztusra figyelő

templom és iskola kapcsolatának támogatása

összehasonlítani a saját gyakorlatunkat a másokéval

 

 

 

 

odaadó, lélekgyűjtő

szolgáló

önálló lelkipásztort választani

diakónia

 

 

 

 

jó pásztor, jó vezető

hiteles

Jézusra mutatni fel

az egyház és a migráció viszonya

 

 

 

 

elhivatott

hiteles

jó hangulatú közösség legyen a gyülekezet

szervezetfejlesztés gyakorlati technikái

 

 

 

 

közvetlen az emberekkel

hiteles

beszélgetés a lelkipásztorral

keresztény nevelés helyzete a nem egyházi fenntartású iskolákban

 

 

 

 

elhivatott

hiteles

egységkovácsolás

gazdálkodási szabályok alkalmazása

 

 

 

 

a gyülekezettel együtt él

igazhitű

gyülekezet összetartása

az MRE újabb reformációra szorul

 

 

 

 

hiteles

keresztény lelkületű

gyülekezet összetartása

református hitvallás ismertetése

 

 

 

 

Krisztust közvetítő

példamutató

diakónia segítése

a református értékek (érdekek) képviselete a népvándorlás krízisében

 

 

 

 

egységteremtő

hitben élő

szolgálat, gyülekezetépítés

református egyház története, élete

 

 

 

 

szeretetteljes

hiteles

a fiatalság közelebb hozása

a helyi gyülekezet helye a településen, a magyar társadalomban

 

 

 

 

hitet tükröző

szeretetteljes

gyülekezeti intézmények működésének támogatása

evangelizáció és a napi politika

 

 

 

 

hiteles

lelkésszel együttműködő

empátia gyakorlása – ne tégy olyat másokkal, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek

fiatalok megnyerésének módszere a modern média korszakában

 

 

 

 

reményt adó

odaadó

cserkészmozgalom feltámasztása

hitoktatás, igehirdetés megújítási lehetőségei

 

 

 

 

hitben élő

egész lényében Krisztus jó illatát hordozza

segíteni eljutni a templomba az embereknek

református hitvallásaink ismertetése: Db.- Egervölgyi, II. Helvét Hitvallás, heidelbergi Káté, Bibliai alapok, egyházszervezet

 

 

 

 

hiteles

hiteles

szervezni közösségépítő programokat

a gyülekezet a mai Magyarországon

 

 

 

 

elhivatott

együttműködő

gyülekezet növelése

legyen-e cserkészmozgalom