Nagykunsági Református Egyházmegye

Hirdesd az Igét! Mezőtúron

A rendezvény első felét Beszterczey András esperes nyitotta meg, majd előadásokat tartottak az iskolai missziós tevékenységek hittanórán kívüli formáiról: a hittantáborokról Mihalináné Lipták Judit, az ifjúsági istentiszteletekről Éger Ádám, a csendesnapokról Mihalina László prezentált. Beszélt még a református pedagógus jellemvonásairól Fodorné Ablonczy Margit, a Dunamelléki Református Egyházkerület ifjúsági referense. Az előadások között a Mezőtúri Református Kollégium gyermekénekkara adott elő kórusműveket.

alt

A missziói nap ifjúsági úrvacsorás istentisztelettel zárult, melyen Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét, a liturgiában pedig mezőtúri lelkészek, vallástanárok, a református pedagóguskórus és diákok szolgálati lehetőséget kaptak.

Mihalina László

Az eseményen készült összefoglaló filmet itt tekinthetik meg:

Tóth-Mihala Veronika programvezető beszámolója:

Tágra nyílt kapukkal: 
Mezőtúrra tartunk, Túrkeve után csörög a telefonom: kinyitottuk a kapukat, várunk benneteket - mondja a vendéglátónk. Néhány perc múlva be is hajtunk a Mezőtúri Református Kollégium kapuján, az igazgató és a lelkész ott állnak a kapuban, várnak minket – a két riporter lánnyal kiszállunk az autóból. Két óra van. Este fél tízkor beszállunk az autóba, és a kapuban búcsúzkodunk. Integetünk. Otthonom ez az egyház –  gondolom magamban Túrkevénél, hazafelé az úton. 

Iskolai missziói napot szervezett a Nagykunsági Egyházmegye szeptember 27-én 15 órától Mezőtúron a Hirdesd az Igét az iskolákban rendezvényeként. Az iskolákban a hittanórákon kívül is folyik az igehirdetés, ezeket a tevékenységeket mutatta meg a három előadás, amelyben a helyi iskolák gyakorlatát ismerhettük meg. A hittanos táborok, az ifjúsági istentiszteletek, a csendes napok mind-mind a diákok hitélményét gazdagítják – hallhattuk Mihalináné Judit, Éger Ádám és Mihalina László prezentációjában. A prezentációk között az iskola kórusa szólaltatott meg egy – egy olyan énekfeldolgozást, melyet lelkileg is átéltek a kórustagok, így minket, hallgatókat is megérintett az előadás. A negyedik előadásban arról hallhattunk, hogy miként hat egy református pedagógus személyes bizonyságtétele, mely a mindennapokba megélt példamutatást jelenti. Fodorné Ablonczy Margit személyes tapasztalatain keresztül közelítette meg ezt a témát, nem hallgatva el a küzdelmet, mely a hitelesség és a Krisztusra mutatás küldetése a tanárok hétköznapjaiban. A találkozó második részét Bezsterczey András esperes nyitotta meg, aki örömmel köszöntötte a Nagykunság mind a hét oktatási intézményének fenntartóit, vezetőit, tanárait. Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós, Túrkeve és a kerületi fenntartású Kunmadaras is képviseltette magát. Öt órától úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt, ahol Fekete Károly püspök diákokkal, lelkészekkel szolgált együtt. A sokszereplős liturgia alatt a helyi pedagógus kórus szolgálata is ékesítette az istentiszteletünket. Fekete Károly igeszolgálata a gazdag ifjú evangéliumi történetét emelte figyelmünk középpontjába, akit követésre hívott el Jézus, mivel megkedvelte őt. Tanítványnak hívta el Jézus a gazdag ifjút, lehetőséget kínált neki, mint ma nekünk is. Ő látja hiányainkat, fogyatkozásunkat, rámutat és szóvá teszi azokat. És ezzel együtt hívja a pedagógusokat, a diákokat, hogy legyenek tanítványai, kövessék őt. A prédikáció utolsó mondata tekintetünket az úrasztalára emelte: „Most pedig arra a gazdag ifjúra tekintsünk, aki gazdag lévén szegénnyé lett, és önmagát adta értünk, hogy nekünk életünk legyen.” Közösen Igét hallgatni, imádkozni és úrvacsorai közösségben lenni azt erősíti bennünk, hogy közösek a céljaink és közös szolgálatba állít minket Istenünk.