Nagykunsági Református Egyházmegye

Hirdesd az Igét! Törökszentmiklós

A tanár a személyiségével tanít, a lelkész a személyiségével üzen. Mozdulatunk, hanghordozásunk kifejezi meggyőződésünket, megmutatja lelkiállapotunkat. Gondolkodásunk és beszédünk példává lesz másoknak, egész lényünkkel vállaljuk a felelősséget, amikor tanítunk, prédikálunk. Ez a felelősség nagy teher. A lelkész és tanár személyével kapcsolatos elvárások közül ma is a hitelesség a legkiemelkedőbb a szülők, a gyülekezeti tagok részéről. Ezzel a felelősséggel úgy birkózhatunk meg, ha képesek vagyunk rámutatni a munkánkat hitelesítő isteni forrásra. Nem a saját erőnkből vagyunk hitelesek, hanem Isten tesz alkalmassá minket minden gyengeségünk mellett, hogy erősségeink kerüljenek előtérbe. Minden jól működő tevékenység mögött odaszánt életű, szenvedélyes emberek állnak. A reformáció korának példaképei közül az iskolaszervezésben Melanchthon alakja magasodik elénk: „Melanchthon az európai közoktatás újabb történetében az első iskolaszervező egyéniség. Világosan látta a célokat, s teljes energiával alkalmazta a hozzá vezető eszközöket. Kitűnő gyakorlati érzéke képessé tette arra, hogy eszméit intézményesen megvalósítsa. Rendet teremtett, ahová keze elért, s ennek a rendnek szilárd kereteit a műveltség új eszményének útmutatásai szerint tudta kitölteni.” (Fináczy Ernő)

A törökszentmiklósi református iskola diákjainak tiszta, lelkes éneklése, ünnepi öltözete, rendezett környezete, a tanárok felkészültsége, nyitottsága egyértelmű üzenet. Üzeni az iskoláról, hogy itt „ékes rend”, következetes nevelés, színvonalas oktatás folyik. A 25 éve működő intézményt útjára indító lelkészházaspár, Szabó József és felesége elkötelezetten és kimeríthetetlen energiával végzi az iskola fenntartói és léleképítő feladatait. Az igazgatónő, Virágné Katona Zsuzsannama is mosolyogva, elégedetten tekint végig az imádkozó gyereksorokon, mint egyik éltetője és megvalósítója az iskola lelkiségének. A gyerekeknek megtanított énekek, imádságok, bibliai történetek olyan életre szóló útravalók, melyek minden életszakaszban másként fognak kicsomagolódni az uticsomagból. Ezt a tapasztalatot szereztük a mintatanítások alkalmával a tantermek hátsó soraiban. Szakmai tapasztalatcserére jöttünk össze, és ajándékba spirituális élményeket kaptunk.

Végh Tamás evangelizációja a képes beszéd megelevenítő erejével ragadta magával a kicsik és nagyok figyelmét.

A kiscsoportos beszélgetés alkalmat kínált a személyes élmények megosztásra, és kérdéseink megfogalmazására, csak az időt keveselltük a nap végén a beszélgetésre.

A beszélgetés folytatódik Karcagon, szeptember 18-án, középiskolai szakmai nap keretében. Mindenki érdeklődőt szeretettel várunk.

Tóth-Mihala Veronika

A programról készült videó felvételeket a következő két linken tekinthetik meg:

www.youtube.com

www.youtube.com

A program rövid bemutató filmjét pedig itt tekinthetik meg: