Szatmári Református Egyházmegye

Presbiteri találkozót tartottak a Hirdesd az Igét! programsorozat szatmári napok keretében 2017. október 1-én Fehérgyarmaton. A találkozón 360 presbiter vett részt.

Úrvacsorás istentisztelettel zárult a reformáció napján, október 31-én a Hirdesd az Igét program a Szatmári Református Egyházmegyében. Az ünnepi alkalmon 13 lelkipásztor szolgált, Isten Igéjét Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette a szatmárcsekei református templomban.

A Szatmári Egyházmegye és a Tiszántúli Református Egyházkerület  szervezésében zajlik a Hirdesd az Igét a zene nyelvén! megújulási program. A program célja, hogy Szatmár Egyházmegyében több helyszínen találkozzanak gyülekezetek, lelkészek, énekkari tagok, zenélni, énekelni szerető gyülekezeti tagok, és együtt énekeljenek, imádkozzanak, hallgassanak Igét, és beszélgessenek.

Imádkozva, énekelve, lelkészi találkozót szerveztek a Szatmári Református Egyházmegyében a Hirdesd az Igét program keretében. A két napos képzést Beregdarócon tartották október 12-én és 13-án.

Lelkésztestületi ülést, lelkésztalálkozót,  kántorok, énekkari tagok, karvezetők, presbiterek napját és ünnepi istentiszteletet is tartanak a Hirdesd az Igét program keretében a Szatmári Református Egyházmegyében, a reformáció hónapjában!

Zsúfolásig megtelt a szatmári evangelizációs hét nyitó estjén a kocsordi templom. Szalay Kont esperes úr köszöntő szavaiban hálát adott azért, hogy a távolságok, hétköznapi elfoglaltságok és a készülő vihar ellenére ilyen sokan eljöttek hallgatni az Isten Igéjét.